VII. Felsefe Öğretmenleri Kongresi

Felsefeciler Derneği tarafından düzenlenecek VII. Felsefe Öğretmenleri Kongresi Ankara’da haziran ayında gerçekleşecektir.

Felsefe öğretmenlerinin ülke çapında biraraya gelerek ortak problemlerini tartışmasının, birlikte çözümler üretmesinin ve dayanışma içinde olmasının önemli bir ihtiyaç olduğu açıktır. Felsefe Öğretmenleri Kongreleri bu ihtiyacı karşılayacaktır.

Eğitim alanında eğitim politikalarının oluşturulmasında ve uygulamaların belirlenmesinde öğretmen katılımının hem bir hak hem de yerinde/uygulanabilir kararlar alabilmenin zorunlu bir koşulu olduğundan yola çıkarak; kongrelerin temel işlevlerinden birinin felsefe grubu dersleriyle ilgili tüm karar süreçlerinde felsefe öğretmenlerinin etkin katılımını sağlayacak önerilerin oluşturulması, kararların alınması ve bunların hayata geçirilmesi süreçlerinin örgütlemesi olarak belirler.

Felsefe Öğretmenleri Kongreleri,  Felsefe öğretmenlerinin dayanışma içinde olmasını önemli görür. Kongrelerin önemli bir diğer işlevini, felsefe öğretmenlerinin ders deneyimlerini, birikimlerini ve her türlü olanaklarını paylaşmasını, Felsefe Grubu dersleriyle ilgili güncel gelişmelerin ve tartışmaların izlenmesini, eğitimle ilgili yeni araç, materyal ve imkânların yaratılmasını sağlayacak çalışmaları örgütlemek; felsefe öğretmenlerinin kendilerini güçsüz, güvensiz ve yalnız hissetmelerinin önüne geçecek dayanışma faaliyetlerini hayata geçirmek olarak belirler.

Felsefe öğretmenlerinin görüşlerinin alınmadığı ve etkin katılımının sağlanmadığı program değişikliği çalışmalarının verimsiz ve yanlış sonuçlara yol açabileceğine dikkat çeker. Bu bağlamda VII. Felsefe Öğretmenleri Kongresi için liselerde Felsefe Grubu derslerinin programlarını ve ders kitaplarını inceleme hazırlığını önemli buluyoruz.

Kongre tüm Felsefe Grubu Öğretmenlerine açıktır.

Kongreye katılmak veya hazırlık çalışmalarında görüşlerini ve önerilerini sunmak / iletişimde bulunmak için  şu adresi kullanabilirsiniz:

info@felsefecilerdernegi.org.tr 

 

VII. Felsefe Öğretmenleri Kongresi Program Taslağı:

Cumartesi

09.45 … Açılış Konuşması

10.00 … I. Oturum – Felsefenin Gündemi – I                

14. 00 … II Oturum – Felsefenin Gündemi – II

Pazar

10.00 – 11.45  … I. Oturum – Felsefe Programı

 12.00 – 12.45 … II. Oturum – Sosyoloji Programı

13.45 – 14.30 … III. Oturum – Psikoloji  Programı

14.45 – 15.30 … IV. Oturum – Mantık  Programı

15.45 – 16.30 … V. Oturum – Bilgi Kuramı Programı

16.45 – 17.30 … VI. Oturum – Çocuklarla Felsefe

 

18.15 – 19.15 … VII. Oturum – Sonuçlar

Yorum Yaz