VI. Felsefe Öğretmenleri Kongresi İçin Liselerde Felsefe Programlarını ve Ders Kitaplarını İnceleme Hazırlığı

Felsefeciler Derneği tarafından düzenlenecek olan VI. Felsefe Öğretmenleri Kongresi bu yıl İzmir’de Şubat 2019 tarihinde gerçekleşecektir.

Felsefe öğretmenlerinin ülke çapında biraraya gelerek ortak problemlerini tartışmasının, birlikte çözümler üretmesinin ve dayanışma içinde olmasının önemli bir ihtiyaç olduğu açıktır. Felsefe Öğretmenleri Kongreleri bu ihtiyacı karşılayacaktır.

Eğitim alanında eğitim politikalarının oluşturulmasında ve uygulamaların belirlenmesinde öğretmen katılımının hem bir hak hem de yerinde/uygulanabilir kararlar alabilmenin zorunlu bir koşulu olduğundan yola çıkarak; kongrelerin temel işlevlerinden birinin felsefe grubu dersleriyle ilgili tüm karar süreçlerinde felsefe öğretmenlerinin etkin katılımını sağlayacak önerilerin oluşturulması, kararların alınması ve bunların hayata geçirilmesi süreçlerinin örgütlemesi olarak belirler.

Felsefe Öğretmenleri Kongreleri, Felsefe öğretmenlerinin dayanışma içinde olmasını önemli görür. Kongrelerin önemli bir diğer işlevini, felsefe öğretmenlerinin ders deneyimlerini, birikimlerini ve her türlü olanaklarını paylaşmasını, Felsefe Grubu dersleriyle ilgili güncel gelişmelerin ve tartışmaların izlenmesini, eğitimle ilgili yeni araç, materyal ve imkanların yaratılmasını sağlayacak çalışmaları örgütlemek; felsefe öğretmenlerinin kendilerini güçsüz, güvensiz ve yalnız hissetmelerinin önüne geçecek dayanışma faaliyetlerini hayata geçirmek olarak belirler.

Felsefe öğretmenlerinin görüşlerinin alınmadığı ve etkin katılımının sağlanmadığı program değişikliği çalışmalarının verimsiz ve yanlış sonuçlara yol açabileceğine dikkat çeker.

Bu bağlamda VI. Felsefe Öğretmeleri Kongresi için liselerde Felsefe dersinin programlarını ve ders kitaplarını inceleme hazırlığını önemli buluyoruz. Elimizde yeni bir 10. ve 11. Sınıflarda Felsefe programları ve buna uygun olarak yazılmış ders kitapları bulunmaktadır; bunları inceleyip Sonuç Bildirgesi olarak Milli Eğitim Bakanlığına iletmemiz gerekiyor.

Kongre tüm Felsefe Grubu Öğretmenlerine açıktır.

Kongreye katılamayan veya hazırlık çalışmalarında görüşlerini ve önerilerini sunmak / iletişimde bulunmak için  şu adresi kullanabilirsiniz: info@felsefecilerdernegi.org.tr  

Felsefe Öğretmenleri Kongresi için hazırlık yaparken Ankara’da aşağıdaki programla hareket edeceğiz:

24 Kasım – 1. Ünite: Felsefeyi Tanıma ve 2. Ünite: Felsefe ile Düşünme

01 Aralık – 3. Ünite: Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri

08 Aralık – 4. Ünite: Felsefi Okuma ve Yazma

15 Aralık – 1. Ünite: MÖ 6. Yüzyıl – MS 2. Yüzyıl Felsefesi

22 Aralık – 2. Ünite: MS 2. Yüzyıl – 15. Yüzyıl Felsefesi

28 Aralık – 3. Ünite: 15. Yüzyıl Felsefesi  – 17. Yüzyıl Felsefesi

05 Ocak – 4. Ünite: 18. Yüzyıl Felsefesi  – 19. Yüzyıl Felsefesi

12 Ocak – 5. Ünite: 20. Yüzyıl Felsefesi

Tarih: Cumartesi günleri

Saat: 14.00

Yer: Gazi Mustafa Kemal Bulvarı No:12/172 (Onur Çarşısı İşhanı) Kızılay/ANKARA

1 Yorum

Yorum Yaz