TÜRKİYE LİSE ÖĞRENCİLERİ DÜŞÜN YAZ FELSEFİ DENEME YAZMA YARIŞMASI

Birinci Adım

11 Şubat 2022 Cuma Saat: 19.00-21.30

Öğrenciler bu tarih ve saatte www.dusunyaz.com adresine girerler.
Kayıt yaptırıken bildirdikleri eposta adresi ve şifreleriyle yarışma sayfasına ulaşırlar.
Saat tam 19.00 da web sayfasında 3 adet alıntı yayınlanır.
Öğrenciler bu alıntılardan seçtikleri bir tanesi hakkında online olarak bir felsefi deneme yazısı yazarlar. Saat 21.30’a kadar yazdıklarını kaydederler, bu saatte sayfa kapanır. Yazı sistem havuzunda kaydedilir.

İkinci Adım

22 Nisan 2022 Cuma Saat: 19.00-21.30

Öğrenciler bu tarih ve saatte www.dusunyaz.com adresine girerler.
Kayıt yaptırıken bildirdikleri eposta adresi ve şifreleriyle yarışma sayfasına ulaşırlar.
Saat tam 19.00 da web sayfasında 3 adet alıntı yayınlanır.
Öğrenciler bu alıntılardan seçtikleri bir tanesi hakkında online olarak bir felsefi deneme yazısı yazarlar. Saat 21.30’a kadar yazdıklarını kaydederler, bu saatte sayfa kapanır. Yazı sistem havuzunda kaydedilir.

Final Yarışması

Final Yarışması
3 Haziran 2022 Cuma Saat: 19.00-22.00

Öğrencinin 1. Aşamada aldığı puanın %40’ı, 2. Aşamadan aldığı puanın %60 alınır. Elde edilen puanla sıralama yapılır.
Puan sıralamasına göre ilk 25 yazının sahipleri finale kalmış olurlar.
Finalist öğrenciler final yarışmasına zoom programı ile çevrimiçi olarak katılırlar. Saat 19.00 da konular açıklanır ve öğrencilerin saat 22.00’ye kadar yazmalarına olanak tanınır. Yazılar final jürisi tarafından değerlendirilir.
Öğrencinin final yarışmasında aldığı puanın % 70’i, ilk iki aşamada elde ettiği puan ortalamasının ise % 30’u alınarak yarışma sonuç notu belirlenir.

TÜRKİYE LİSE ÖĞRENCİLERİ DÜŞÜN YAZ FELSEFİ DENEME YAZMA YARIŞMASI YÖNERGESİ

2022 yılında 7.sı yapılacak olan Düşün-Yaz yarışması, Çocuklar İçin Felsefe Derneği ve İzmir Amerikan Lisesi tarafından, her seviyede lise öğrencileri arasında düzenlenmiş bir felsefi deneme yazma yarışmasıdır.
Yarışmada herhangi bir kâr amacı güdülmez. Katılımcılar için tamamen ücretsizdir. Öğrenciler yarışmaya gönüllülük esasına göre katılım sağlarlar.
Yarışmaya Türkiye’nin her yerinden katılmak mümkündür.

Yarışmanın üç aşaması da yarışmacıların bulundukları yerde, internet üzerinden çevrimiçi olarak gerçekleşecektir.

Yarışma Hakkında Bilgi

A) Genel Amaçlar:

Lise öğrencilerinin,
Felsefenin temel sorunları hakkında düşünebilmelerini, okuma, anlama ve yorumlayabilme becerisi kazanmalarını, tutarlı düşünebilmelerini, düşündüklerini temellendirebilmelerini, felsefi bir dille, felsefe kavramlarını kullanarak yazı yazabilmelerini, yaratıcı düşünme ve araştırma yeteneklerini geliştirebilmelerini, kendilerini ve çevrelerini sorgulayabilmelerini, konulara çok yönlü bakabilme tutumu kazanabilmelerini, kendilerini ve çevrelerini anlama çabası içinde olmalarını, felsefeyi yaşamı anlamlandırma çabasında kullanabilmelerini sağlamayı amaçlamaktadır.

 B) Katılım:

Bu yarışmaya bütün seviyelerde lise öğrencileri katılabilir.
Yarışmaya aynı okuldan en çok 5 öğrenci kabul edilmektedir. (Aynı okuldan katılımcı sayısının 5 öğrenciden fazla olması durumunda okul felsefe öğretmenlerinin yönlendirme yapması beklenmektedir. Yarışma komitesi başvuru tarihini esas alacaktır.)
Yarışmaya önceki yıllarda yapılan Düşün Yaz yarışmalarında ilk 5’e giren öğrenciler katılamazlar.

Engelli öğrencilerin yarışmaya katılımı mümkündür. Yazmayla ilgili fiziksel bir engeli olan ve görme engeli olan öğrenciler bir refakatçı eşliğinde yarışmanın bütün aşamalarına katılabilirler.
Yarışmaya katılabilmek için öğrencilerin, yarışma öncesinde www.dusunyaz.comadresine girip kayıt yaptırmaları ve kendilerine bir şifre belirlemeleri gerekmektedir.

Yarışmanın Niteliği:

Yarışma, yıl boyunca süren 3 aşamadan oluşur.

Son Başvuru Tarihi

Öğrenciler yarışmaya 11 Şubat 2022 Saat:18.00’e kadar başvuru yapabilirler.

1.  Aşama

11 Şubat 2022 Cuma Saat: 19.00-21.30

Öğrenciler bu tarih ve saatte www.dusunyaz.com adresine girerler.
Kayıt yaptırırken bildirdikleri eposta adresi ve şifreleriyle yarışma sayfasına ulaşırlar.
Saat tam 19.00 da web sayfasında 3 adet alıntı yayınlanır.
Öğrenciler bu alıntılardan seçtikleri bir tanesi hakkında online olarak bir felsefi deneme yazısı yazarlar. Saat 21.30’a kadar yazdıklarını kaydederler, bu saatte sayfa kapanır. Yazı sistem havuzunda kaydedilir ve değerlendirme için jüri üyelerine gönderilir.

2. Aşama

22 Nisan 2022 Cuma Saat: 19.00-21.30

Öğrenciler bu tarih ve saatte www.dusunyaz.com adresine girerler.
Kayıt yaptırırken bildirdikleri eposta adresi ve şifreleriyle yarışma sayfasına ulaşırlar.
Saat tam 19.00 da web sayfasında 3 adet alıntı yayınlanır.
Öğrenciler bu alıntılardan seçtikleri bir tanesi hakkında online olarak bir felsefi deneme yazısı yazarlar. Saat 21.30’a kadar yazdıklarını kaydederler, bu saatte sayfa kapanır. Yazı sistem havuzunda kaydedilir ve değerlendirme için jüri üyelerine gönderilir.

Final Yarışması

3 Haziran 2022 Cuma Saat:19.00-22.00
Öğrencinin 1. Aşamada aldığı puanın %40’ı, 2. Aşamadan aldığı puanın %60 alınır. Elde edilen puanla sıralama yapılır.

Puan sıralamasına göre ilk 25 yazının sahipleri finale kalmış olurlar.
Finalist 25 öğrenci bu yıla özgü olarak zoom programı üzerinden bulundukları yerde çevrimiçi olarak yarışmaya katılırlar.
Yazılar final jürisi tarafından değerlendirilir.

Türkiye Sıralaması

Öğrencinin final yarışmasında aldığı puanın % 70’i, ilk iki aşamada elde ettiği puan ortalamasının ise % 30’u alınarak yarışma sonuç notu belirlenir ve ilk 25 öğrencinin Türkiye sıralaması açıklanır.

D) Yarışma Konu Alanları

  1. Felsefe Nedir?
  2. Varlık Felsefesi (Ontoloji)
  3. Bilgi Felsefesi (Epistemoloji)
  4. Estetik
  5. Siyaset Felsefesi
  6. Toplum Felsefesi
  7. Din Felsefesi
  8.  Ahlak Felsefesi (Etik)

E) Değerlendirme:

Yarışmanın ilk iki aşamasındaki yazıların değerlendirmesi, Türkiye’nin değişik illerinde çalışan, çok sayıdaki gönüllü felsefe öğretmenleri tarafından gerçekleştirilecektir.
Jüri üyelerinin listesi web sayfasından görülebilir.
Sistem havuzuna kaydedilmiş olan yazılar, sisteme özel şifresiyle giren jüri üyelerine sistem tarafından rastgele gönderilir. Jüri üyeleri yazıları okuyup 100 puan üzerinden değerlendirir.
Yazılarda isim olmadığı için, jüri üyeleri yazıların sahiplerini bilmezler.
Her yazı üç jüri üyesi tarafından değerlendirilecektir. Üç jüri üyesinin verdiği puanların ortalaması yazının puanını oluşturacaktır. Üç jüri üyesinin verdiği puanlar arasında 20 puanın üzerinde farklılık varsa, yazı dördüncü bir jüri üyesi tarafından da okunacaktır. (Örn: Bir yazıya 1. Jüri üyesinin 50, 2. Jüri üyesinin 80 ve 3. Jüri üyesinin 90 puan verdiğini düşünelim. Aralarındaki fark 30 puandan fazla olduğu için yazı 4. Jüri üyesine gönderilecek ve en düşük olan puan atılarak ortalama alınacaktır.) Jüri üyeleri birbirlerinin verdikleri notlardan habersiz olacaklardır.

Final yarışmasında finale kalan 25 yazı ise, yarışmanın hemen ardından öğretmen ve akademisyenlerden oluşan final jürisi tarafından değerlendirilecektir. Yazılar yine 3 jüri üyesi tarafından puanlandırılacaktır. Öğrencinin final yarışmasında aldığı puanın % 70’i, ilk 2 aşamada elde ettiği puan ortalamasının ise % 30’u alınarak yarışma sonuç notu belirlenecektir.
Ödül törenin tarihi ve ilk 25 kişinin final yazıları 6 haziran 2022 tarihinde web sayfasında yayınlanacaktır.

İlk 25’ye giremeyen öğrencilerin de bütün yazıları web ortamından kendileri tarafından ulaşılabilir olacaktır.

Bütün yazılar için değerlendirme kriterleri

1) Seçilen konu üzerinde felsefenin temel problemlerine ulaşma(15 Puan).
2) Bu problem ve kavramlar hakkında bilgi (15 Puan).
3) Özgün olma, bağımsız düşünebilme, yeni düşünceler geliştirebilme(20 Puan).
4) Tutarlılık(10 Puan).
5) Temellendirme. İleri sürülen düşünceleri destekleyen veya çürüten kanıtlar ileri sürebilme (20 P)
6) Felsefe dilini ve kavramlarını doğru kullanabilme (10 Puan).
7) Seçilen konunun doğru olarak anlaşılması (10 Puan)

F) Ödüller

Düşün-Yaz yarışmasında başarılı olan öğrencileri aşağıdaki gibi ödüllendirir.

Birinciye, dizüstü bilgisayar,
İkinciye, dizüstü bilgisayar,
Üçüncüye, tablet
Dördüncüye, tablet
Diğer finalistlere ise kitap ödülleri.
En az iki aşamaya katılmış tüm katılımcılara teşekkür ve katılım belgesi online olarak verilecektir.

Ödüller öğrencilerin adreslerine, yarışma sonuçlarının açıklandığı hafta kargo ile gönderilecektir.

Yarışma Sorumluları: 
Aysel Güler / 505 629 00 41
Selin Tunçer / 507 661 89 46
Nurşah Yılmaz / 505 556 99 41
Rifat Öğdül / 505 812 21 87

Yılmaz Murat Bilican Tel: 533 250 62 29

Kaynak: Düşün Yaz  

 

 

Yorum Yaz