TFK 30. İstanbul Semineri “Bilgi, Dil ve Değişim” / Türkiye Felsefe Kurumu

Türkiye Felsefe Kurumu 2018 İstanbul Semineri, bu yıl 30 Kasım-1 Aralık günlerinde, Koç Üniversitesi Felsefe Bölümünün evsahipliğinde, Üniversitenin Anadolu Medeniyetleri Araştırma Merkezinde (ANAMED) yapılacak. Seminerin genel konusu “Bilgi, Dil ve Değişim” olacak.
TÜRKİYE FELSEFE KURUMU
30. İSTANBUL SEMİNERİ

Yer: Anamed, Tünel, Taksim

BİLGİ, DİL VE DEĞİŞİM

30 Kasım-1 Aralık 2018

30 Kasım 2018, Cuma
9:30-10:30 Konukların Karşılanması
10:30-11:00 Açılış
İlhan İnan (Koç Üniversitesi Felsefe Bölümü Başkanı)
İoanna Kuçuradi (Türkiye Felsefe Kurumu Başkanı)
Birinci Oturum
11:00-12:30
Başkan: Erhan Demircioğlu
İlhan İnan: “Bilmediğinin Farkında Olmak”
Güncel Önkal: “Bilgi Sosyolojisine Felsefî Bir Müdahale: Kavramları Savunmak”
12:30-14:00 Ara
İkinci Oturum
14:00-15:30
Başkan: Muttalip Özcan
Meriç Bilgiç: “A priori Kognitif Kategorilerin ve Evrimsel Kökenlerinin Kategoriler Matematiğinde Tanımlanması”
Zekiye Kutlusoy: “Noam Chomsky’nin Bilişselci Dil Yaklaşımı ve Çağdaş Zihin Felsefesi Açısından Önemi”
15:30-16:00 Ara
Üçüncü Oturum
16:00-17:30
Başkan: Zeynep Direk
Kubilay Hoşgör: “Bilgi, Dil ve Görünüşlerin Dünyası”
Robert Howton: “The Argument of Posterior Analytics II.19”
1 Aralık 2018, Cumartesi
Dördüncü Oturum
10:00-11:30
Başkan: İmge Oranlı
Gülçin Ayıtgu: “Değişeni Yazmak: Dilbilimsel Açıdan Tarihyazımı”
Sara Çelik: “Bilginin Ediniminde Dil ve Doğruluk Bağlamları Üzerine”
11:30-12:00 Ara
Beşinci Oturum
12:00-13:30
Başkan: Bergen Coşkun Özüaydın
Gülriz Uygur: “Yargılamada Bilgisel Adaletsizlik”
Mustafa M. Dağlı: “’İnsan’ Olma Serüveninde Dilin ve Bilginin Rolü: ‘Gözlükçü’ ile bir Sohbet”

Yorum Yaz