“Tanınma Krizi: Duygusal Kapitalizmin Patolojileri” / Toros Güneş ESGÜN

Felsefe Seminerleri – 21. Yüzyıl Felsefe Sorunları

“Tanınma Krizi: Duygusal Kapitalizmin Patolojileri” / Toros Güneş Esgün 

Moderatör: Emre Şan

Özgürlüğün mutluluk endüstrisinin kendini gerçekleştirme vaadine ve bireysel seçimlerin tüketiciliğine indirgendiği zamanlarda toplumsallığımıza ne olur? Eva Illouz, içinde bulunduğumuz dönemi “duygusal kapitalizm” olarak adlandırırken homo sentimentalis’in yükselişinin aynı zamanda daha önce eşi görülmedik, kolektif bir soğukluğa sevk ettiğini söyler. Illouz’un yeni iletişim biçimleri ve sosyal medyanın yaşamlarımızda giderek artan kontrolüyle şekillenen, terapötik kültürün kamusallıktan özerkleştiği “yeni Machiavellici” dönüşüme yönelik eleştirisini Axel Honneth’in Hegel’den ilhamla geliştirdiği “tanınma teorisi”ne göndermeyle tarif edecek olursak duyguların birer meta haline getirildiği duygusal kapitalizm sosyal patolojileri yeniden üreten bir “tanınma krizi”ne yol açar: “Sahici” benliğini sürekli sergileyen özneler arasında tanınma, paradoksal olarak artık imkansızdır. Bu seminerde duygusal kapitalizmin ürettiği yeni patolojileri eleştirel teori perspektifinden ele aldıktan sonra günümüzde ekonomik, sosyal ve psikolojik boyutlarıyla hegemonik hale gelen ve dayanışmayı yok eden “tanınma krizi”nden çıkış imkânlarına işaret edeceğiz.

Akbank Sanat

 

Yorum Yaz