OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL – 01.04.2018

FELSEFECİLER DERNEĞİ

DUYURU

Felsefeciler Derneği Yönetim Kurulu 17.02.2018 – 17.05’te toplanmıştır. Derneğimizin gelecekteki başarısının daha etkin olması için bir dizi kararlar alınmıştır. Aşağıda belirteceğimiz gerekçelerden dolayı derneğimizin olağanüstü genel kurulunun yapılmasına oyçokluğuyla karar verilmiştir.  Olağanüstü Genel Kurul toplanma gerekçelerimizi şöyle sıralayabiliriz:

 1. Derneğimiz bir süredir mali sıkıntı içindedir. Şu anki mevcut yönetim bu sıkıntıları gidermeye yönelik çalışmaları yeterince gerçekleştirememiştir. Yeni tedbirlerin alınması ihtiyacı doğmuştur.
 2. Dernek yönetiminin farklı sesleri temsil etmesi gereğine olan inancımızdan dolayı derneğimizin İzmir, Mersin, İstanbul şubelerinden temsilcilerin de yönetim kurulunda olması gerektiğini düşünmekteyiz.

Tüm bunları gerçekleştirmek için 01.04.2018 tarihinde tarihinde Olağanüstü Genel Kurulun toplanmasına oy çokluğuyla karar verilmiştir.

FELSEFECİLER DERNEĞİ GENEL YÖNETİM KURULU

 

OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL

Felsefeciler Derneği Olağanüstü Genel Kurulu 01 NİSAN tarihinde (Pazar günü) saat 13.00’de Felsefeciler Derneği Genel Merkezinde (Konur 2 Sokak No: 68/8 Kızılay-Ankara) aşağıdaki gündemle yapılacaktır.

GENEL KURUL GÜNDEMİ:

 1. Açılış ve Saygı Duruşu
 2. Divan Heyetinin Oluşturulması
 3. Yönetim Kurulu Çalışma Raporu, Mali Rapor, Denetleme Kurulu Raporunun Sunumu, Tartışılması
 4. Yönetim Kurulu Çalışma Raporu, Mali Rapor, Denetleme Kurulu Raporunun Kabulü ve İbrası
 5. Tahmini Bütçenin Sunumu ve Kabul Edilmesi
 6. Genel Kurulda Alınacak Kararlar
 7. Tüzük Değişikliklerinin Görüşülmesi
 8. Seçimler
 9. Dilek ve Temenniler
 10. Kapanış

 

Yorum Yaz