P4C – Çocuklar & Topluluklar İçin Felsefe- Uygulayıcı Eğitimi ve Etkili Eğitimci Eğitimi/ Dr. Nazmiye ÇELEBİ KUKEY

ÖĞRETMENLER İÇİN PROFESYONEL GELİŞİM PROGRAMI

P4C – Çocuklar & Topluluklar İçin Felsefe- Uygulayıcı Eğitimi ve ETKİLİ EĞİTİMCİ EĞİTİMİ

 

EĞİTMEN:

NAZMİYE ÇELEBİ KÜKEY (Eğitim Bilimleri, Dr. Felsefe ve P4C Eğitmeni)

AMAÇ:

Öğretmenlerin sınıf içi iletişimini güçlendirme ve etkinliklerini zenginleştirme aracılığıyla, yaratıcı düşünme, eleştirel düşünme, akıl yürütme, merak etme, düşünme ve ifade etme becerilerini güçlendiren bir eğitim süreci için, P4C uygulayıcılık becerisini geliştirmek. Etkili bir ders ve ölçme değerlendirme becerisi geliştirmek.

HEDEFLER

Felsefe disiplini ve P4C yöntemi hakkında bilgi edinmek,

Kolaylaştırıcılık becerisi kazanmak,

Mantık ilkelerine dayanan düşünme ve soru sorma becerilerini zenginleştirmek,

Etik yaklaşımları tanımak ve problemler üzerine tartışma yürütmek,

Etkili ders planı hazırlamak,

Ölçme değerlendirme becerisi geliştirmek.

PROJE İÇERİĞİ:

P4C, Felsefe, Mantık, Etik konularında teorik bilgiler, örnekler, kolaylaştırıcılık deneyimleri, katılımcı uygulamaları, değerlendirme çalışmaları, tasarlama; etkili ders planı ve ölçme değerlendirme geliştirme çalışmalarından oluşmaktadır.

SÜREÇ:

Proje ÜÇ modülden oluşmaktadır:

  1. P4C
  2. Fasilitasyon pratikleri
  3. Etkili öğretmenlik, öğretim yöntemleri, öğrenme tasarımı, ölçme değerlendirme teknikleri

KATILIMCI SAYISI:

10 – 18

P4C Topluluklar&Çocuklar için Felsefe etkinliğidir. Dünyada yaklaşık 40 yıllık geçmişi olan P4C (Topluluklar/Çocuklar için Felsefe), eğitim sürecine Mathew Lipman’ın kazandırdığı, ezberci eğitimin verdiği hasarlardan çıkmanın bir yolu olmaktadır. P4C eğitimi ile öğrenciler düşünme, ifade etme, dinleme, çözüm bulma, birlikte düşünme ve çalışma becerileri kazanmaktadır. Ayrıca yapılan araştırmalar P4C eğitimi sonrasında öğrencilerin okul dersleri başarılarının arttığını göstermektedir.

Çocuklar için Felsefe eğitimi çocuk edebiyatı eserleri ve diğer görsel malzemelerden özenle oluşturulan ”uyaran”lar üzerinden yaratıcı düşünme pratikleri sağlamaktadır. Bu süreçte eğitimci didaktik yöntemlere dayanan aktarma ve belletme yapan değil yaratıcı, eleştirel, işbirliğini pekiştiren ve özenli bir düşünme ve ifade etme becerisini deneyimleme olanaklarını sağlayan kişidir. Eğitimciler fasilitasyon (=kolaylaştırıcılık) becerilerini geliştirerek bu rolü yerine getirebilmektedirler.

Felsefe yaparak yetişen öğrenciler yetişkin olduklarında, akıl süzgecinden geçirmeden hiçbir bilgiyi olduğu gibi kabul edemezler. Yetişkin hayatında birer kaygı noktası olan; kimlik sorgulamaları, hayatın anlamı, ölümün doğası, ilişkiler, özel ve çalışma hayatındaki doyum sorunları gibi temel duygu durumlarına ilişkin tercih ve potansiyelinin farkında olarak kendilerini tanımış olacaklardır.

P4C bireysel ve toplumsal açıdan gelişmenin bir yoludur. Yaratıcı düşünme, eleştirel düşünme, akıl yürütme, merak etme, dinleme, düşünme ve ifade etme becerilerini güçlendiren bir eğitim sürecidir. Söz edilen konularda bireysel gelişimi desteklenen bireyler, farklılıklara saygı gibi toplumsal önemi büyük konularda katkı sağlayacaktır.

P4C eğitimi felsefe tarihi ve terminolojisi bilgilerinin öğrenildiği bir eğitim değildir ancak temelinde felsefe yapmak yatmaktadır. Bu nedenle P4C uygulaması yapacak olan eğitimciler, Felsefe, Mantık ve Etik alanlarında donanıma sahip eğitmenlerden eğitim alırlar. En az 20 saatlik bir eğitimde, P4C’nin temelinde yatan felsefe ve kavramların bilgisi verilmekte ve fasilitasyon deneyimleri yapılmaktadır. Daha uzun süreli eğitim süreçleri ile P4C’ye ek olarak Felsefe, Mantık, Etik, Eğitim Felsefe, Pedagoji gibi alanlarda eğitim alan kişiler, zengin bir P4C uygulayıcısı ve eğitimcisi olmaktadırlar.

Felsefeye giriş, temel felsefe bilgilerini, kavram ve yaklaşımlarını; Mantık, temel mantık formlarını ve mantık hatalarını; Etik, temel etik yaklaşımlarının bilgilerini ve ikilemler üzerine derin tartışmalarını içerir.

Etkili öğretmenlik iletişim temelli pedagoji eğitimidir. Öğretmenlerin sınıf içi iletişimini güçlendirmeyi amaçlar.  Öğrenme tasarımı geliştirmek etkili bir ders planı oluşturmayı sağlar. Ölçme ve değerlendirme çalışması ayrıntılı formlar hazırlamayı içerir.

Bilgilenme – İletişim: 0554 601 77 87

Yorum Yaz