Küresel Salgında Dünyaya Felsefeyle Bakınca / Türkiye Felsefe Kurumu (TFK)

SEMİNER PROGRAMI
KÜRESEL SALGINDA DÜNYAYA FELSEFEYLE BAKINCA
4 Aralık 2020, Cuma
Açılış: 10:00-11:30

Prof. Dr. Zekiye Kutlusoy (T.C. Maltepe Üniversitesi Felsefe Bölümü Başkanı)
Prof. Dr. Betül Çotuksöken (T.C. Maltepe Üniversitesi Rektör Yardımcısı)
Prof. Dr. İoanna Kuçuradi  (Türkiye Felsefe Kurumu Başkanı)
Birinci Oturum : 11:30-13:00
Oturum Başkanı : Prof. Dr. Betül Çotuksöken
Dr. Öğr. Üyesi Bergen Coşkun :“Bir Sınır Durum Olarak Küresel Salgın”
Özüaydın Hülya Yaman :“Küresel Salgın ve Korku: Korkunun Eşiğinde İnsanı Yeniden Düşünmek”
Berfin Kart : “Etik Bakışla Pandemi”

Öğle Arası: 13:00-14:30
İkinci Oturum : 14:30-17:30
Oturum Başkanı : Prof. Dr. Bahattin Akşit
Hülya Can Nutku :“Pandeminin Gör Dediği”
Prof. Dr.Güncel Önkal :“Kavramlar ve Bağlamlar Arasında Küresel Salgın”
Harun Tepe :“Salgından Öğrenmek: Birey-Toplum İkilemi”
Sara Çelik :“Covit-19 Pandemisinin İnsan Doğası veEğitim Süreçleri Üzerindeki Etkileri”

5 Aralık 2020, Cumartesi
Üçüncü Oturum : 10:00-13:00
Oturum Başkanı : Prof. Dr. Zekiye Kutlusoy
Şule Şahin Ceylan :“Mrs Dalloway Bize Ne Söyler?”
Çiğdem Yazıcı :“Salgın, Oidipus, Hybris ve Hakikat Sorusu”
Dr. Öğr. Üyesi Dilek Arlı Çil :“Küresel Salgın Döneminde Mutluluk Arayışı”
Haluk Erdem :“Covid-19 Sonrası İnsanlık Durumu: Amaçlar ve Eylemler”

Öğle Arası: 13:00-15:00
Dördüncü Oturum : 15:00-18:00
Oturum Başkanı : Prof. Dr. Hülya Şimga
Alexander N. :“Globalization and the Coronavirus Pandemic
Chumakov (Rusya) from a Philosophical Point of View”
Gülriz Uygur :“Koronavirüs Salgını Döneminde Adaletsizlik”
William L. McBride :“ Philosophy and the Meaning of History in Light (ABD) of the Pandemic”

Yorum Yaz