İnsan Hakları Okulu şubatta yayına başlıyor

Çekirdek kadrosunu, kapatılan Siyasal Bilgiler Fakültesi İnsan Hakları Merkezi kadrosunun oluşturduğu İnsan Hakları Okulu (İHO) şubat ayında online yayına başlıyor. 2019 yılında toplam 20 atölyenin açılmış olması planlanıyor.

Hedefini, ‘Alternatif bir düzlemde alternatif bir eleştirel ve akademik alan yaratmak, insan hakları akademisini sivil topluma taşımak ve sivil toplumdan beslenerek insan hakları çalışmalarını hem teorik hem de pratik bağlamda geliştirmek ve derinleştirmek’ olarak belirleyen İnsan Hakları Okulu (İHO) atölyeleri, Şubat 2019’da internet üzerinden yayına başlayacak.

İHO, 2019 yılı sonunda toplam 20 atölyenin açılmış olmasını planlıyor. Toplam altı atölye takip eden herkese de İHO Atölyesi Sertifikası verilecek. Her atölye dönemi altı hafta sürecek ve sene içinde toplam dört dönem açılacak. Her dönemde de beş atölye yer alacak.

Atölyeler ücretsiz. Başvuru çağrısı da ocak ayında yapılacak.

AÇILACAK ATÖLYELER

Açılması planlanan atölyeler ve dersleri verecek hocalar şöyle:

Anayasa Hukukunda Haklar ve Özgürlükler (Dinçer Demirkent)

Anayasa Yargısı ve İnsan Hakları (Murat Sevinç)

Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi (AİHS) (Kerem Altıparmak)

Azınlık Hakları, Azınlık Sorunları (Elçin Aktoprak)

Çevre Politikaları (Bülent Duru)

Ekonomik ve Sosyal Haklar (Nail Dertli)

Hukuk Felsefesi (Ertuğrul Uzun–Kasım Akbaş)

İnsan Hakları Kuramı (Ahmet Murat Aytaç)

İnsan Hakları ve Savunuculuk (Feray Salman)

İnsan Hakları ve Uluslararası Ceza Adaleti (Ozan Değer)

İnsan Haklarında İzleme ve Raporlama (Feray Salman)

İnsan Haklarının Uluslararası Alanda Korunması (Ozan Değer)

Kimlik: Türklük, Kürt ve Ermeni Sorunu (Barış Ünlü)

Medya ve Ayrımcılık Söylemleri (Ülkü Doğanay)

Medya ve İfade Özgürlüğü (İnan Özdemir Taştan)

Medya ve İnsan Hakları (Gülseren Adaklı)

Toplumsal Cinsiyet Perspektifinden İnsan Hakları (Handan Çağlayan)

Toplumsal Hareketler ve Alternatif Medya (Sevilay Çelenk)

Yöntem Sorunu ve Bilim Yöntemi (Aydın Ördek)

Yurttaşlık ve İnsan Hakları (Ahmet Murat Aytaç)

Yorum Yaz