Gençlerle Felsefe yapmanın bir yolu: Felsefe Olimpiyatları (3) / Gülşen ÖZ

4 KASIM 2021

  • Felsefi deneme nedir? (Diğer yazı türlerinden farkı, gerektirdiği beceriler, unsurları, biçimleri, yöntemi)
  • Deneme yazmaya nereden nasıl başlayacağım?
  • Felsefi deneme yazmadan önce göz ardı edilmemesi gereken noktalar
  • Felsefe olimpiyatına hazırlanacak öğrencilere öneriler
  • Deneme yazma alıştırmaları

-Puanlama esaslarını dikkate alarak bir felsefi deneme yazısı yazmak

-İzlenmesi gereken zihinsel süreçleri dikkate alarak felsefi deneme yazısı yazmak

-Deneme yazılarının yapısını dikkate alarak felsefi deneme yazmak

-IPO yarışmacıları için bir klavuz

Yorum Yaz