Gençlerle Felsefe yapmanın bir yolu: Felsefe Olimpiyatları (2) / Gülşen ÖZ

28 EKİM 2021 PERŞEMBE
• Felsefe olimpiyatına hazırlayacağımız öğrencilere neden, nasıl bir eğitim vermeliyiz?
•“Felsefe yapmak”: Koşulları, engelleri
•Felsefe yaparak “iyi bir felsefi deneme yazmak” için öğretmenin ve öğrencinin kendine sorması gereken sorular ve yerine getirmesi gerekenler
•Felsefeye ilgisi uyanmış/felsefe yapmaya istek duyan öğrencilerle yapılabilecek uygulamalar:
-Metin okuma ve çözümleme, metinlerarasılık
-Problem görme ve çözümü planlama/tasarlama
-Soru sorma ve sistematik akıl yürütme süreci oluşturma
– Kaynakça ve metin seçkisi hazırlama

Yorum Yaz