“Etik, İnançlar ve Eğitim Sempozyumu” (20-21 Nisan 2018)

Felsefeciler Derneği ve Cogito Dergisinin işbirliğiyle düzenlenen “Etik, İnançlar ve Eğitim Sempozyumu” 20 ve 21 Nisan günlerinde gerçekleşecek. Sempozyum, bugün ülkemizde bir sorunsal olarak ortada duran ancak akademik düzeyde ve farklı perspektiflerden yeteri kadar tartışılmayan “seküler eğitim” kavramını ve olgusunu odağına alacak. İki güne yayılan ve toplam sekiz oturumda gerçekleşecek sempozyuma felsefe, psikoloji, psikanaliz, ilahiyat ve eğitim disiplinlerinden gelen otuza yakın isim bildiri sunacak. Sempozyumda tartışmaya açılacak belli başlı sorular şunlar: Ahlâki duyarlılık yalnızca din ve inanç bağlamında mı geliştirilebilir? Ahlâk eğitiminin din eğitimine indirgenmesinin siyasal, toplumsal, psikolojik ve psikanalitik sakıncaları nelerdir? Din eğitimi nedir? Seküler eğitim sisteminde din eğitimi nasıl olanaklı ya da olanaksızdır? Seküler toplumda farklı inançların birlikteliği söz konusu ise bunu gerçekleştirmenin ve sürdürmenin yolları nelerdir?

Sempozyum herkese açık ve ücretsizdir.

Tarih: 20 – 21 Nisan 2018

Yer: Yapı Kredi Yayınları Kültür Sanat Merkezi İstiklal Caddesi / İSTANBUL

http://siyasihaber3.org/ohalde-felsefe-yapmak-etik-inanclar-ve-egitim-sempozyumuna-dogru

http://bianet.org/biamag/egitim/196113-sekuler-egitim-sorunsali

Ülkü Özet paylaştı: 22 Nisan 2018 Pazar

http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/kultur-sanat/962498/Hesabi_verilebilen_ozgurluk_ve_insana_saygi.html

 

 

 

 

 

Yorum Yaz