FELSEFECİLER DERNEĞİ ONLİNE SÖYLEŞİ PROGRAMI / GENÇLERLE FELSEFE YAPMANIN BİR YOLU: FELSEFE OLİMPİYATLARI / Gülşen ÖZ

FELSEFECİLER DERNEĞİ ONLİNE SÖYLEŞİ PROGRAMI

GENÇLERLE FELSEFE YAPMANIN BİR YOLU: FELSEFE OLİMPİYATLARI

(Betimlemeler-Koşullar-Kurallar-Hazırlık Uygulamaları)

21 EKİM 2021 PERŞEMBE

 • Felsefe olimpiyatı nedir?
 • Felsefe olimpiyatlarının doğuşu ve gelişmesi
 • Felsefe olimpiyatlarının oluşum, organizasyon ve yürütülmesinde rol oynayan kurum ve kuruluşlar
 • Felsefe olimpiyatlarına hazırlanacak öğrencilerin belirlenmesi, katılacak öğrencinin seçimi, başvuru ve katılım, uygulama ve değerlendirme

28 EKİM 2021 PERŞEMBE

 • Felsefe olimpiyatına hazırlayacağımız öğrencilere neden, nasıl bir eğitim vermeliyiz?
 • “Felsefe yapmak”: Koşulları, engelleri
 • Felsefe yaparak “iyi bir felsefi deneme yazmak” için öğretmenin ve öğrencinin kendine sorması gereken sorular ve yerine getirmesi gerekenler
 • Felsefeye ilgisi uyanmış/felsefe yapmaya istek duyan öğrencilerle yapılabilecek uygulamalar

-Metin okuma ve çözümleme, metinlerarasılık

-Problem görme ve çözümü planlama/tasarlama

-Soru sorma ve sistematik akıl yürütme süreci oluşturma

– Kaynakça ve metin seçkisi hazırlama

4 KASIM 2021

 • Felsefi deneme nedir? (Diğer yazı türlerinden farkı, gerektirdiği beceriler, unsurları, biçimleri, yöntemi)
 • Deneme yazmaya nereden nasıl başlayacağım?
 • Felsefi deneme yazmadan önce göz ardı edilmemesi gereken noktalar
 • Felsefe olimpiyatına hazırlanacak öğrencilere öneriler
 • Deneme yazma alıştırmaları

-Puanlama esaslarını dikkate alarak bir felsefi deneme yazısı yazmak

-İzlenmesi gereken zihinsel süreçleri dikkate alarak felsefi deneme yazısı yazmak

-Deneme yazılarının yapısını dikkate alarak felsefi deneme yazmak

-IPO yarışmacıları için bir klavuz

Yorum Yaz