Felsefeciler Derneği Bünyesinde “Çocuklarla Felsefe Birimi” Kuruldu

Felsefeciler Derneği Bünyesinde “Çocuklarla Felsefe Birimi” Kuruldu

 “ Özgürlüğe eriştirecek eğitim, genç insanların erken yaşta kendi doğrularına ve akıllarına başvurabilme alışkanlığı kazanmalarını gerektirir” (Hegel)

Kuruluşundan bugüne dek çocuklara yönelik de çalışmalar yürütmekte olan Felsefeciler Derneği Çocuklarla Felsefe Birimi ile daha fazla çocuğa ulaşmayı hedefliyor.

Birim,  çocukların özgüvenli, yaşama ilişkin konu ve sorunlara çok yönlü bakabilen, farklılıkları zenginlik olarak gören, akılcı ve mantıklı düşünce geliştirebilen,  iletişim ve sosyal becerileri gelişmiş, özeleştiri yapabilen, demokratik değerleri içselleştirmiş, mutlu ve özgür çocuklar olmalarına katkıda bulunacak çalışmalar tasarlıyor. Bu amaçla çocukların dinleme, iyi soru sorabilme, karşı görüş geliştirebilme, görüşünü mantıklı temellere dayandırabilme, mantık hatalarını tanıyabilme, varsayım geliştirme gibi bilişsel düzeyi geliştiren metotlara dayanan çalışmalar planlanıyor.

Çalışmalar hem öğrencilere hem de eğitimcilere yönelik olarak sürüyor:

  • P4C (Çocuklar İçin Felsefe ) eğitimcilerle Uygulayıcı Eğitimi,
  • P4C- öğrencilerle,
  • Eğitimcilerle gönüllülük temeline dayalı P4C geliştirme ve P4C üretim grupları
  • P4C uygulamalarında katkı sağlayacak olan konularda uzmanlarla online söyleşiler.
  • Birinci dönem, Hikaye anlatıcılığı ve drama alanlarında gerçekleşecek.
  • Eğitimcilerin ve üyelerin öneri ve katkılarıyla söyleşi, atölye, danışmanlık ve yayın çalışmaları uzun dönem planları arasında yer alıyor.

 

Yorum Yaz