Felsefe Yazın 24

Felsefe Yazın dergisi, sayı 24 çıktı!
Felsefe Yazın dergisi, Felsefeciler Derneği yayınıdır.
Bu sayının Editörleri: Demet KURTOĞLU TAŞDELEN, Nazmiye ÇELEBİ KÜKEY
Kapak Resmi: Aydan AKSAKAL
İçindeki Görseller: Aydan AKSAKAL, Nalan KURUNÇ 
Dergiyi edinebileceğiniz yerler: Ankara’da Dost Ki̇tabevi̇, İstanbul’da Pandora kitabevinin Taksim, Nişantaşı, Boğaziçi ve Koç Üniversitesi şubeleri, Nostalji Ki̇tabevi̇, Kadıköy Akademi.

İçindekiler:

Felsefeyi Yeniden Tanımlamak: “Biz”e Özgü Bir Felsefesinin İmkanı
Abdüllatif TÜZER

Kimdir Filozof-Sanatçı? Bruno Cany’nin “Filozof-Sanatçının Rönesansı” Adlı Kitabı Üzerine Kısa Bir İnceleme
Fatma ERKEK

Sanatçı-felsefenin Sunumu için Notlar
Bruno CANY
Çeviren: Sevgi TÜRKER-TERLEMEZ

Felsefi Düşünmenin Bir Başka Biçimi: Performatif Felsefe Nedir?
Demet KURTOĞLU TAŞDELEN

Nietzsche, Zerdüşt ve Üstinsan’ın Bengi Dansı
Burak ÇAKIR

Samuel Beckett’in Adlandırılamaz Tiyatrosunda Şiirsel-kültürel-dilsel Felsefe
Serpilekin Adeline TERLEMEZ

Felsefe-Şiir Buluşması: Heidegger ve Hölderlin
Serpil Tunç ÜTEBAY

Sanat Ontolojisinde Bir Deneme: Boşluğun Resimdeki Görünümünün Yüce ile İlişkisi
Aydan AKSAKAL

Yerlilerin Şarkıları ve Yaşam: Etno-Müzikolojiden Bir Bakış
Nalan KURUNÇ

Aklın Uykusu Tiranları Çağırır
Engin DELİCE

Parmenides ya da Tanrıçanın ‘Bir’icik Oğlu
Tan DOĞAN

Felsefede Nesnenin Kuruluşu Üzerine Bir Deneme (Nermi Uygur ve “Ezbere Yaşayanlar” Örneği)
İsmail H. DEMİRDÖVEN

Yorum Yaz