Dr. Nazmiye ÇELEBİ KÜKEY ile P4C Çocuklar ve Topluluklar İçin Felsefe Uygulayıcı Eğitimi

Dr. Nazmiye ÇELEBİ KÜKEY ile

Online

P4C

UYGULAYICI EĞİTİMİ

Toplam 12 gün 24 saat – 16.00-18.00 arası

21, 22 – 25, 26 – 28, 29 Mayıs ve 1, 2 – 4, 5 – 8, 9 Haziran

İletişim ve bilgi için: 0536 422 00 00

AMAÇ: Öğretmenlerin sınıf içi iletişimini güçlendirme ve etkinliklerini zenginleştirme aracılığıyla, yaratıcı düşünme, eleştirel düşünme, akıl yürütme, merak etme, düşünme ve ifade etme becerilerini güçlendiren bir eğitim süreci için, P4C uygulayıcılık becerisini geliştirmek.

HEDEFLER: Felsefe disiplini ve P4C yöntemi hakkında bilgi edinmek
Kolaylaştırıcılık becerisi kazanmak.
Mantık ilkelerine dayanan düşünme ve soru sorma becerilerini zenginleştirmek.
Etik yaklaşımları tanımak ve problemler üzerine tartışma yürütmek.

İÇERİK: P4C, Felsefe, Mantık, Etik konularında teorik bilgiler, örnekler, kolaylaştırıcılık deneyimleri, katılımcı uygulamaları, değerlendirme çalışmaları, tasarlama çalışmalarından oluşmaktadır.

NAZMİYE ÇELEBİ KÜKEY 

İstanbul Üniversitesi Sosyoloji Bölümünü bitirdi. Marmara Üniversitesi Eğitim Yönetimi ve Denetimi bölümünde yüksek lisans ve doktora programlarını tamamladı. Yüksek lisans tezinde Magnet ve Charter Okullarını, Doktora tezinde Türk Milli Eğitim Sistemi Temel İlkelerini inceledi.

Çeşitli liselerde felsefe, sosyoloji, psikoloji ve mantık derslerine girdi. Ayrıca dershane öğretmenliği, okul öncesi eğitimi öğretmenliği ve yöneticiliği, müzelerde sanat eğitmenliği ve eğitim koordinatörlüğü yaptı. Eğitim fakültesinde Öğretim İlke ve Yöntemleri, İnsan ve Kültür dersleri verdi.

Eğitim Teknolojileri, Düşünme Eğitimi, Sokratik Konuşma, Sanat Eğitmenliği, UbD (Understanding by Design), P4C (Çocuklar& Topluluklar İçin Felsefe), Etkili Öğretmenlik, Etkili İletişim Becerileri eğitimleri aldı. İstanbul Liseleri Felsefe Kulüpleri Platformunda danışman öğretmenlik yaptı.

Felsefeciler Derneği İstanbul Subesi kurucu üyesi ve Merkez Yönetim Kurulu üyesidir.

 

Yorum Yaz