“Demokrasi” Sempozyumu (21-22 Mayıs 2011)

Felsefeciler Derneği tarafından 27-28 Mart 2010 tarihinde Ankara’da gerçekleştirildi…

FELSEFECİLER DERNEĞİ

“DEMOKRASİ” SEMPOZYUMU

(21 – 22 Mayıs 2011 -ANKARA)

Açılış Konuşması: Çetin Türkyılmaz

  1. FELSEFE ve DEMOKRASİ

Moderatör: Çetin Türkyılmaz

      Nilgün Toker ……………………………………. Felsefe Demokrasiye Temel Olabilir mi?

Cemal Bali Akal …………………………… Özgürlük ve Demokrasi. Özdeşlik mi, ikilem mi?

Harun Tepe ……………………………………………..……………… Etik ve Demokrasi

  1. DEMOKRASİ ve MUHAFAZAKARLIK

Moderatör: Ersin Vedat Elgür

Fatih Yaşlı …………………….………… Muhafazakar Demokrasiden ileri Demokrasiye

Menderes Tutuş ……………………………. Hem Muhafazakar ve Liberal Hem de Sermayedar: Gericiliği Yeniden Tanımlamak ve Hak Mücadeleleri

Bora Erdağı ……………………………. Muhafazakar Demokratlar Neden Aldatır?  Liberal Sol Nasıl Aldanır?

 

  1. DEMOKRASİ, HUKUK VE HAKLAR

Moderatör: Barış Parkan

   Onur Karahanoğulları ……………….… Baskı ve Demokrasi Aracı Olarak Hukuk

Yalçın Bürkev …………………………… Neoliberalizm, Direniş ve Hak Mücadeleleri

Selçuk Kozağaçlı ………………………….. Siyasal Alanın Hukuk Tarafından İşgal Edilmesi

  1. DEMOKRASİ ve LİBERALİZM

Moderatör: Onur Kartal

Metin Özuğurlu  ………………………… Neoliberal evrede burjuvazinin kayıpları”

Vefa Saygın Öğütle ……………………….. Sahte Bir İkilem: “Sınıf’sız Bir Demokrasi Tahayyülü mü, Aktörünü Arayan Telos mu?”

Sonay Bayramoğlu ……………………… Neoliberalizm ve Birey-Devlet İlişkisi

Taner Yelkenci …………………………………. Neo-liberalizm / Liberalizm / Sermaye ve Demokrasi

 

  1. DEMOKRASİ VE KÜRD SORUNU

Moderatör: Savaş Ergül

   Cengiz Güleç …………………………………. Anayasa ve Kürd Sorunu

         Abdurrahman Aydın …………………….……… Ölümle Yaşam Arasında Egemenlik Mücadelesi

         Ersin Vedat Elgür: Açılım …………..…………. Gerçek Çözümün Çok Gerisinde Bir Proje (olmayan)

 

  1. DEMOKRASİ VE TOPLUMSAL CİNSİYET

Moderatör: Şafak Altan

   Remzi Altunpolat ………………………………. Cinsiyet Dikotomisi ve Heteronormatif Demokrasi

Aksu Bora ………………………………… Temsilî Kadın

Ayça Kurtoğlu ……………………..………. Kent Hakkı ve Yerel Demokrasinin Cinsiyeti

 Yer: Ankara İnşaat Mühendisleri Odası Rüştü Özal Salonu

Necatibey Cad. No:57 Kızılay/ANKARA

Saat: 10.00 – 18.00

 

 

 

Yorum Yaz