Çocuklar ve Topluluklar İçin Felsefe / Öğretmenlerle P4C Uygulayıcı Eğitimi

P4C Nedir

 • Çocuklar ve topluluklar için felsefe programıdır. Ezberci eğitim ve sonuçlarından çıkmanın etkin bir yoludur. Öğretmenlerin sınıf içi iletişim becerilerini güçlendirir ve etkinlikleri zenginleştiren bir eğitim süreci uygulamalarına katkıda bulunur.
 • Öğrencilerin yaratıcı ve eleştirel düşünme, akıl yürütme, diyalog kurabilme, merak etme, etkin dinleme, hayal gücünü geliştirme, düşünme ve ifade etme, görüşleri temellendirme becerilerini güçlendiren bir eğitim süreci uygulanmasına destek olur.
 • Çocukların bireysel gelişimi desteklenerek farklılıklara saygı gibi toplumsal önemi büyük konularda katkı sağlamaktadır. Zihinsel ve ruhsal gelişimini destekleyen hikâye, masal, film vb. eserler üzerinden derin, dikkatli ve özgür düşünme koşulları sağlanarak soru üretme, fikir geliştirme, dinleme, katılma ve uygulama çalışmalarından oluşmaktadır.

Öğretmenlerle P4C Eğitim Programı

 • Çocuklar ve topluluklar için felsefe eğitimi uluslararası karşılığına uygun şekilde yürütülmektedir.
 • Kuramsal temeller, örneklendirmeler, kolaylaştırıcı uygulamaları ve geribildirim olarak dört kısımdan oluşmaktadır.
 • Eğitim aktif öğrenme temelinde yürütülmektedir. Etkin katılım, birlikte üretim esastır.
 • Eğitim 24 saattir katılımcı sayısına göre esneklik yapılabilecektir.
 • Eğitimde yüz yüze programın aynısı uygulanmaktadır.
 • Program sonunda Uygulayıcı Belgesi verilecektir.
 • Tam katılım gerekmektedir, özel bir durumda iletişim kurunuz.
 • Eğitim süresinde kamera ve mikrofonlar açık ve sorunsuz ve ortam odaklanmaya uygun olmalıdır.

Eğitimci Nazmiye Çelebi Kükey Kimdir

 • İstanbul Üniversitesi Sosyoloji Bölümünü bitirdi. Marmara Üniversitesinde yüksek lisans ve doktora programlarını tamamladı. Çeşitli liselerde felsefe, sosyoloji, psikoloji ve mantık derslerine girdi. Ayrıca dershane öğretmenliği, okul öncesi eğitimi öğretmenliği ve yöneticiliği ve müzelerde sanat eğitmenliği ve lise eğitim koordinatörlüğü yaptı. Eğitim fakültesinde lisans ve yüksek lisans dersleri verdi.
 • Eğitim Teknolojileri, Düşünme Eğitimi, Sokratik Konuşma, Sanat Eğitmenliği, UbD (Understanding by Design), P4C (Çocuklar& Topluluklar İçin Felsefe), Etkili Öğretmenlik, Etkili İletişim Becerileri eğitimleri aldı. İstanbul Liseleri Felsefe Kulüpleri Platformunda danışman öğretmenlik yaptı. Felsefeciler Derneği İstanbul şubesi kurucularındandır ve Merkez Yönetim Kurulu üyesidir. Ayrıca Felsefeciler Derneği Çocuklarla Felsefe birimi başkanlığı yapmaktadır. Çeşitli makaleler ve kitap bölümü yazdı, kongre, sempozyum ve seminerlere konuşmacı olarak katıldı. Yüz yüze verdiği P4C çalışmalarına şimdi online olarak devam etmektedir.

 

Yorum Yaz