Bilimin Aydınlığında Ulucanlar / Altındağ Bilim Festivali

Bu proje ile Altındağ’da bulunan okullarda bilim iletişimi sağlamak, akademisyenler, öğretmenler, öğrenciler ve aileler arasında bilim dayanışması, bilimsel bakış açısı kazandırmak hedeflenmektedir. Bu kapsamda farklı bilim dallarında ve farklı yaş gruplarına yönelik atölye/ laboratuvar çalışmaları, sergi, deneysel gösteriler planlanarak; katılımcıların bilimsel olguları fark etmesi, merak duygularının, araştırma, sorgulama ve öğrenme isteklerinin tetiklenmesi hedeflenmektedir.

 Destekleyen Kuruluşlar

Tübitak, Altındağ Belediyesi, Altındağ İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Şehit Hüseyin Gültekin Bilim ve Sanat Merkezi

 

Felsefe Alanı Etkinlik Konuları

  1. Toplumsal Cinsiyet

Etkinlik Mekanı : Matbaa Deposu

Etkinlik Tarihi: 11 Ekim 2018

Etkinlik Saati: 09:00 – 10:20

Etkinlik Konusu: Toplumsal cinsiyet.

Görevli Personel: Atölye Lideri Dr.Yeşer TORUN HAKVERDİ ve Atölye Lideri Ebru EREN DENİZ

Hedef Kitle : Lise öğrencileri – 20 Kişi

 

  1. Eleştirel Düşünme ve Yaratıcılık (Yoksulluk)

Etkinlik Mekanı : Matbaa Deposu

Etkinlik Tarihi : 11 Ekim 2018

Etkinlik Saati : 10:40 – 12:00

Etkinlik Konusu : Eleştirel düşünme, ilişkisel düşünme, sorgulama becerisi (Yoksulluk teması).

Görevli Personel: Atölye Lideri Ebru EREN DENİZ

Hedef Kitle : Ortaokul öğrencileri – 20 Kişi

 

  1. Toplumsal Cinsiyet

Etkinlik Mekanı : Matbaa Deposu

Etkinlik Tarihi : 12 Ekim 2018

Etkinlik Saati : 10:40 – 12:00

Etkinlik Konusu : Toplumsal cinsiyet.

Görevli Personel: Atölye Lideri Dr.Yeşer TORUN HAKVERDİ ve Atölye Lideri Ebru EREN DENİZ

Hedef Kitle : Lise öğrencileri – 20 Kişi

 

  1. Etik-1

Etkinlik Mekanı : Matbaa Deposu

Etkinlik Tarihi : 11 Ekim 2018

Etkinlik Saati : 13:30 – 14:50

Etkinlik Konusu : Etik-ahlak ilişkisi, teorik ve uygulamalı etik örnekleri.

Görevli Personel: Atölye Lideri Remzi Onur KÜKÜRT ve Atölye Rehberi Cengiz BABAOĞLU

Hedef Kitle : Tüm öğretmenler (Özellikle sınıf öğretmenleri) – 20 Kişi

 

  1. Eleştirel Düşünme ve Yaratıcılık (Göç)

Etkinlik Mekanı : Matbaa Deposu

Etkinlik Tarihi : 12 Ekim 2018

Etkinlik Saati : 09:00 – 10:20

Etkinlik Konusu : Eleştirel düşünme, ilişkisel düşünme, sorgulama becerisi (Göç teması)

Görevli Personel: Atölye Lideri Ebru EREN DENİZ

Hedef Kitle : Ortaokul öğrencileri – 20 Kişi

 

  1. Etik 2

Etkinlik Mekanı : Matbaa Deposu

Etkinlik Tarihi : 12 Ekim 2018

Etkinlik Saati : 13:30 – 14:50

Etkinlik Konusu : Etik-ahlak ilişkisi, etik kuramlar, teorik ve uygulamalı etik örnekleri.

Görevli Personel: Atölye Lideri Remzi Onur KÜKÜRT ve Atölye Rehberi Cengiz BABOĞLU

Hedef Kitle : Lise öğrencileri ve tüm veliler – 20 Kişi

 

  1. Eleştirel Düşünme ve Yaratıcılık (Yoksulluk)

Etkinlik Mekanı : Matbaa Deposu

Etkinlik Tarihi : 13 Ekim 2018

Etkinlik Saati : 09:00 – 10:20

Etkinlik Konusu : Eleştirel düşünme, ilişkisel düşünme, sorgulama becerisi (Yoksulluk teması).

Görevli Personel: Atölye Lideri Ebru EREN DENİZ

Hedef Kitle : Ortaokul öğrencileri – 20 Kişi

 

  1. Toplumsal Cinsiyet

Etkinlik Mekanı : Matbaa Deposu

Etkinlik Tarihi : 13 Ekim 2018

Etkinlik Saati : 10:30 – 11:50

Etkinlik Konusu : Toplumsal cinsiyet.

Görevli Personel: Atölye Lideri Ebru EREN DENİZ ve Atölye Lideri Dr.Yeşer TORUN HAKVERDİ

Hedef Kitle : Lise öğrencileri – 20 Kişi

 

  1. Etik-1

Etkinlik Mekanı : Matbaa Deposu

Etkinlik Tarihi : 13 Ekim 2018

Etkinlik Saati : 12:30 – 13:50

Etkinlik Konusu : Etik-ahlak ilişkisi, uygulamalı etik örnekleri.

Görevli Personel: Atölye Lideri Remzi Onur KÜKÜRT ve Atölye Rehberi Cengiz BABAOĞLU

 

Ayrıntılı bilgi için: https://altindagbilimfestivali.com/

Yorum Yaz