Ankara Dayanışma Akademisi Kültürel Çalışmalar Programı başlıyor…

5 Ocak günü başlayacak olan programda 6 ila 8 hafta arasında sürecek olan 7 atölye yer alıyor.

 

OHAL döneminde ihraç edilen akademisyenler tarafından 2017 yılı başında kurulan ve 2018 yılında kooperatife dönüşen Ankara Dayanışma Akademisi (ADA) güz döneminde Emek Çalışmaları Programı ile başladığı atölyelerine, kış döneminde Duvar Medya Vakfı ile işbirliği hâlinde hazırladığı Kültürel Çalışmalar Programı ile devam ediyor.

5 Ocak günü başlayacak olan programda 6 ila 8 hafta arasında sürecek olan 7 atölye yer alıyor. Programa katılmak isteyenler 30 Ocak’a kadar adakoop.org/egitim adresini ziyaret ederek, sayfada yer alan formu doldurabilir.

Günümüzde Kültürel Çalışmalar, edebiyat eleştirisinden sinemaya, ekonomi politikten ideoloji, söylem ve hegemonya tartışmalarına; sözlü tarih çalışmalarından belleğe; etnografi ve iletişim ilişkisinden yeni medya etnografisine; gündelik hayat eleştirisinden kent ve mekân analizlerine, toplumsal cinsiyetten ırkçılık çalışmalarına kadar çok geniş bir alanı kat eden ve yeni sorunsallarla yeni eleştirel perspektifler ortaya koymayı mümkün kılan bir çalışma alanı. ADA Kültürel Çalışmalar Programı da başta günümüzde kültür ve kültür ortamlarının, kurumlarının işleyişini anlamayı ve dönüştürmeyi hedefleyen bir dizi çevrimiçi atölye ile üniversite öğrencilerinden, STK çalışanlarına, aktivistlerden bağımsız araştırmacılara, kamu çalışanlarından akademisyenlere kadar herkese ulaşmayı hedefliyor.

Programda yer alan atölyeler şöyle:

Eleştiri Üzerine Düşünmek (Nur Betül Çelik)

Nur Betül Çelik bu atölyede, katılımcılarla birlikte eleştirinin farklı disiplinlere ait köşe taşı metinler üzerinden izini sürmeyi, eleştirinin kurucu değerinin nasıl, nerede, hangi momentte ortaya çıktığını anlamayı hedefliyor. Çelik, böyle bir noktadan hareketle, atölyede Antik Yunan felsefesinden çağdaş felsefeye, sosyal ve politik kuramdan psikanalize, tarihten gündelik hayatın kavranışına çeşitli disiplinler içinde eleştirelliğin kurucu metinlerinden bir seçkiyi katılımcılarla birlikte okuyup tartışarak “eleştiri üzerine düşünme pratiğine” bir katkıda bulunabilmeyi amaçlıyor.

Süre: 8 hafta

 

Eleştirel Medya Çalışmalarında İdeoloji ve Hegemonya (Can Irmak Özinanır)

Bu atölyede öncelikle genel olarak ideoloji kavramı değerlendirilecek, ardından başta kültürel çalışmalar ve iletişimin ekonomi politiği olmak üzere medya çalışmalarındaki eleştirel yaklaşımların ideolojiyi ne şekilde ele aldıkları bu yaklaşımların düşünsel arka planı da gözetilerek tartışılacak. Son olarak ise ideolojiyi, maddi yapı ile birlikte ele alan hegemonya kavramı ayrıntılı bir biçimde ele alınacak ve medya çalışmalarında hegemonyanın kullanımlarının izi sürülecektir.

Süre: 8 hafta

 

İnternet Çağında Cinsellik Temsilleri (Fulden Ergen)

İnternet bilgiye nasıl ulaştığımızı, nasıl sosyalleştiğimizi, alışveriş yapma alışkanlıklarımızı, kendimizi nasıl tanımladığımızı; kısacası tüm hayatımızı değiştirdi. Bu köklü değişimin önemli bir bölümü, cinselliğin bilgisini edinme yöntemlerimizde ve cinselliği deneyimleme biçimlerimizde yaşandı. Çünkü, internete her zamankinden daha kolay ve hızlı erişiyoruz. Ve internette tüketilen içeriklerin büyük bir bölümünü, pornografik içerikler oluşturuyor. Cinselliğin bilgisini elinde tutan ve pek çok kişinin kendi cinsel kimliğini ve deneyimlerini şekillendirme potansiyeline sahip olan pornografi, web 2.0’ın ortaya çıkışıyla çok daha çeşitli hale geldi. Feminist, queer ve etik porno, ana akım pornoya alternatif olarak internet sahnesinde yerini aldı. “İnternet Çağında Cinsellik Temsilleri” başlıklı atölye, çevrimiçi ortamlardaki temsili cinselliğin hayatımızdaki etkisini mercek altına alıyor. 6 haftalık atölye, toplum ve teknoloji ilişkisine farklı yaklaşımları ele alarak başlıyor. Ardından, feminist literatürde “Seks Savaşları” olarak anılan, farklı feminizmlerin pornografiye yaklaşımlarına yer veriyor. Farklı porno janrlarını tanıdıktan sonra, etik pornoyu ve pornografide etiği tartışmaya açıyor.

Süre: 6 hafta

 

LGBTİ+ Kültürü (Merve Diltemiz)

Bu atölyede amaç, Türkiye’de ve dünyada LGBTİ+ toplulukları bir arada tutan kültürel bazı unsurlara değinmektir. Bu kapsamda atölye, küresel bir LGBTİ+ kültürünün mümkün olup olmadığı sorusuyla başlayacak, sanatta, aktivizmde ve gündelik hayatta LGBTİ+ bireyler ve topluluklarla birlikte anılan Drag Queenlik, Lubunca, queer sanat vb. kimi kültürel fenomenleri ele alacaktır.

Süre: 6 hafta

 

Dijital Teknolojiler ve Kültür (Funda Başaran)

Günümüzde enformasyon ve iletişim teknolojilerinde yaşanan gelişmelerin olanaklı kıldığı ve yeni olduğu konusunda herkesin uzlaştığı iletişim ortamında ulusal sınırları aşan, küresel düzeyde bir iletişim sürmektedir. Bütün bu değişimler, bir yandan kullanıcının iletişim sürecindeki artan denetimi ile birlikte daha demokratik bir iletişim sürecinin dolayımlayıcısı olabileceğini ortaya koymakta, diğer yandan aynı olanaklarla internet giderek şirketlerin yatırım alanına dönüşmekte, piyasanın kurallarına tabi hale gelmekte, kullanıcı, kullanıcının katılımı ve yaratıcılığı metalaşmaktadır. Bu Atölyede, Kültürel Çalışmalar literatüründen yola çıkılarak, bu iki hat üzerinde kültür dolayımı ile sürdürülecek tartışmaların başlıca sorunsalları, argümanları ve kavram setleri ele alınacaktır.

Süre: 6 hafta

 

Gündelik Hayat Politikası ve Duygular (Sevilay Çelenk)

Atölye, gündelik hayat pratiklerine ve ilişkilerine nüfuz etmiş biçimde deneyimlenen iktidar ilişkilerini ve genel olarak kültürel alanı hegemonya ve ideoloji sorunsalı etrafında ele almayı amaçlar. Atölye kapsamında toplumbilimlerinde gündelik hayat incelemelerine ve “duygulara” yer açan teorik yaklaşımlar ve tarihsel gelişmeler ana hatlarıyla gözden geçirilecektir. Bu çerçevede Raymond Williams’ın “duygu yapıları” kavramından Sara Ahmed’in duyguların kültürel politikası konulu çalışmasına kadar, siyaset, kültür, gündelik hayat ve duygular meselesini ele alan yaklaşımlar birlikte düşünülmeye çalışılacaktır.

Süre: 6 hafta

 

Raymond Williams: Kültür, İletişim ve Teknoloji (Banu Durdağ):

Raymond Williams, gerek Kültürel Çalışmalar geleneğinde gerekse iletişimin ekonomi politiği yaklaşımında kültür, işçi sınıfı kültürü, edebiyat, iletişim ve teknoloji başta olmak üzere zengin bir eleştirel güzergâh sağlayan önemli düşünürlerden biridir. Bu atölye kültür, iletişim ve teknoloji bağlamında Williams’ın tarihsel maddeci yaklaşımını anlamayı ve tartışmaya açmayı amaçlıyor. Williams’ın romanları da dahil olmak üzere eserlerini derinlemesine inceleyerek atölye tartışmaları boyunca güncel toplumsal koşulları da kavramaya dönük bir hat oluşturmak amaçlanıyor.

Süre: 6 hafta

 

ADA Kültürel Çalışmalar Programı, Duvar Medya Vakfı iş birliğinde başlıyor! Tüm atölyelerimiz ücretsizdir. 6 ila 8 hafta sürecek atölyelerimize kayıt için 30 Aralık tarihine kadar linkteki formu doldurmanızı rica ederiz.

Yorum Yaz