ATANAMAYAN FELSEFE GRUBU ÖĞRETMENLERİ DİKKATİNE…

Yıllarca atanamayan Felsefe Grubu Öğretmenleri için defalarca taleplerimizi ilgili mercilere ilettik, kampanya düzenledik.

Bir örnek verelim…

Felsefeciler Derneği olarak iki konuda taleplerimizi duyurmak için MEB Talim Terbiye Kurulu Başkanlığı, Ortaöğretim Genel Müdürlüğü, İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü, Öğretmen Yetişme ve Geliştirme Genel Müdürlüğüne 2016 yılında Temmuz’unda aşağıdaki dilekçeyi verdik.

“Felsefe eğitimi, bütün temel insan haklarının yaşama geçirilmesinin gerekli koşuludur. Çağdaş bir eğitim vermek ve özgür düşünen bireyler yetiştirmek istiyorsak felsefeyi özel bir ilgi alanı olmaktan çıkarmak, eğitimin genelinin bir parçası haline getirmek zorundayız. Felsefe yapabilme olanaklarını genişletmek ve özgür düşünme alışkanlığını edinmenin altyapısını oluşturmak için felsefe eğitimi, ilköğretimden başlayarak, ortaöğretimin sonuna kadar sürdürülmelidir. 2017-2018 Eğitim ve Öğretim Yılından itibaren 7. sınıflardan başlamak üzere uygulanması kararlaştırılan Ortaokul Düşünme Eğitimi Dersi (7 ve 8. Sınıflar) Öğretim Programının vizyonu, kapsamı ve genel amaçları, temel ilkeleri, hedef ve kazanımları, değerler ve kavramları sadece felsefe eğitimi görmüş olan Felsefe Grubu Öğretmenlerince yerine getirilebilir. Bu apaçıktır. Düşünme Eğitimi Dersi bu amaçla konulmuş olmasına karşın, işlevini yerine getirememektedir; felsefe öğretmenlerinin bu derse girmesi mevzuat gereği mümkün olmamaktadır. Bu yüzden felsefe öğretmenlerinin liselerde olduğu gibi ilkokulda, ortaokullarda istihdam edilmesi gerekmektedir. Özel okullar bu tür uygulamaya açıktır ama devlet okullarında bu mümkün olmamaktadır. Bu eksiklik giderilmelidir.

İvedi olarak belirtmemiz gereken bir başka konu, liselerde Felsefe Grubu Derslerinin (Psikoloji, Sosyoloji, Mantık ve Demokrasi ve İnsan Hakları Derslerinin) seçmeli dersler olarak verilmesi fiiliyatta bu derslere son verilmesi anlamına gelmektedir. Temel eğitim yapan liselerde verilmesi gereken bu temel derslerin zorunlu olması gerekmektedir. Bireyin kendisini, davranışlarını araştıran bilim olarak Psikoloji Dersi; içinde yaşadığı toplumun bilimi olarak Sosyoloji Dersi; doğru düşünme yollarını inceleyen Mantık Dersi zorunlu olmalıdır. Mantık Dersi 9. Sınıfta, Psikoloji Dersi 10. Sınıfta, Sosyoloji Dersi 11. Sınıfta, Demokrasi ve İnsan Hakları Dersi 12. Sınıfta zorunlu ders olarak verilmelidir.”

Bu dilekçede dile getirilen konularda görüşmek üzere Talim Terbiye Kurulu Başkanlığına bir heyetle gittik. Yapılan toplantıda sorunlarımızı ve taleplerimizi görüştük. Düşünme Eğitimi ile taleplerimiz için “Biz yetkili değiliz,” dediler. Taleplerimizi not aldılar ve gerektiğince döneceklerini söylediler. Bize Düşünme Eğitimi dersinin seçmeli ders olarak düzenlendiğini söylediler, son günlerde dersin zorunlu ders diye tanıtılması, bir yanlış bakışla görmedir, dediler. İkinci talebimiz için; TTKB’yi aşan bir talep olduğunu söylediler. Derslerin seçmeli ve zorunlu olması ile derslerin hangi branşın okutmaya yetkili olduğu konusunda kurulun yetkisinin olmadığını; TTKB işlevinin ders programlarının tamamlanması ile sınırlı olduğunu söylediler.

TTKB ile defalarca görüşmeler yapan derneğimiz, bu cevaplar karşısında şaşkınlık içinde kalmıştır.

Ardından dilekçelere Talim Terbiye Kurulu Başkanlığı ve Orta Öğretim Müdürlüğünden cevap verdiler; onları aşağıda ek olarak veriyoruz.

Görüleceği gibi bizim açık olarak yaptığımız taleplerimizi görmezden gelerek yanıt vermişler, sonunda “Öneriniz Bakanlığımızca yapılacak olan çalışmalarda değerlendirilecektir” veya “Diğer hususlardaki görüş ve önerileriniz bu konuda yapılacak çalışmalarda değerlendirilecektir,” demişler. İnsan Kaynakları Müdürlüğü ve Öğretmen Yetişme ve Geliştirme Genel Müdürlüğünün yanıtlarını bekliyoruz…

Bu taleplerimize kim cevap verecek? Bilmiyoruz…”

2019’da ilgili mercilere bir kez daha başvurduk; sonrasında Ağustos ayında Milli Eğitim Bakanlığa dilekçe verdik:

MEB’e Sunduğumuz Ortaöğretim Modelimiz ve Felsefe Grubu Ders Önerilerimiz

Hala bekliyoruz cevabını…

Esasında bildik bir şey var: Felsefecileri sevmiyorlar, onların talepleri işlerine gelmiyor, sallayıp duruyorlar…

Olsun, felsefeciler durmuyor; inatla savunuyor haklarını. Biz haklıyız, bu açık seçiktir.

Felsefeciler Derneği, amaçları olan felsefecilerin örgütüdür.

“DERNEĞİN AMACI

Madde 2- Derneğin amacı; felsefecilerin işbirliği ve dayanışmasını sağlamak, felsefi düşüncenin gelişerek yaygınlaşması için ortam hazırlamak, Türkiye’de de felsefe eğitiminin her yönden gelişmesine katkıda bulunup daha etkin duruma gelmesini sağlamak ve bu alandaki gelişmeleri izleyip kamuoyunu bilgilendirmektir.

ÇALIŞMA KONULARI VE YOLLARI

Madde 3 – Dernek, amacını gerçekleştirmek için aşağıda belirtilen konularda çalışmalar yapar:

  1. Felsefecilerin işbirliği ve dayanışmasını sağlamak amacıyla her türlü etkinlik ve kampanyayı düzenler.
  2. Ülkemizde felsefe alanındaki çalışmaların ve eğitimin, gelişmesi için çabalarda bulunur. Araştırmalar düzenler, düzenletir.
  3. Ulusal ve uluslararası gelişmeleri izler, bu alandaki tüm çalışmalarla ilgilenir, sonuçlar çıkararak alternatif görüşler ve öneriler üretir.
  4. Ülkede felsefe alanında bulunan diğer kurum ve kuruluşlarla derneğin amaçları doğrultusunda ilişki kurar, ortak etkinlikler düzenler.
  5. Felsefe alanında yabancı ülkelerin felsefe kuruluşlarıyla ilişki kurar, birlikte çalışmalar yapar. Uluslararası felsefe kuruluşlarına üye olur.
  6. Bu alandaki yayınlarla işbirliği kurar, kitaplıklar oluştur, bilgi kaynakları kurar.
  7. Ülkemizin sorunlarını felsefe açısından izleyerek bu konulardaki görüşlerini kamuoyuna duyurur.
  8. Felsefe öğretimi ve eğitimiyle, uzmanlık çalışmaları için yurt içinde ve yurt dışında burslar verir, seminerler ve kurslar düzenler.
  9. Dernek amacına uygun ve felsefeciler derneğinin yararlanacağı lokal, okul, kreş vb. kurum ve mekanlar açar.
  10. Derneğin amaçlarına uygun olarak etkinlikler, törenler, toplantılar düzenler, amaçları doğrultusunda yapıtlar, dergi ve yazılar yayımlar. Çeşitli konularda yarışmalar düzenler.”

Derneğimizin amacı, çalışma konuları ve yolları tüzüğümüzde bu şekilde belirtilmiştir.

Derneğimize kimler üye olabilir?

“Madde 4- Bütün fakültelerin felsefe bölümünü ve felsefe grubu öğretmenliği bölümünü bitirenler, üniversitelerin felsefe bölümü öğretim üyeleri, felsefe bölümlerinde yüksek lisans eğitimi yapanlar ya da yapmış olanlar, felsefe bölümlerinden “felsefe sertifikası” almaya hak kazananlar, felsefe grubu öğretmenliği yapmış ya da yapmakta olanlar derneğe üye olabilirler.”

Hatta felsefeciye ilgi duyan da “onursal üye” olabiliyor.

“Madde 5- Üniversitelerin felsefe bölümü ve felsefe grubu öğretmenliği bölümünde halen okumakta olanlar, derneğin amaçlarını benimseyen ve gönüllü destek ve aktif çalışma isteğini belirten herkes derneğe onursal üye olabilir.”

Bunları neden yazdık?

Atanamamış Felsefe Grubu Öğretmenleri de Felsefeciler Derneğine üye olabiliyor.

Örgütlü olmak hepimizin ihtiyacıdır. Birbirimize muhtacız.

Üye olmasanız da, bizim sorunları olan felsefecilere, bilhassa işsiz olanlarına karşı görevimiz var.

Biz eğilip bükülmeden mücadele ediyoruz.

Biz haklıyız ve eninde sonunda haklarımızı kazanacağız!…

Yorum Yaz