21. Yüzyılda Humanizmi Yeniden Düşünmek / Türkiye Felsefe Kurumu – Mersin Üniversitesi

21. Yüzyılda Humanizmi Yeniden Düşünmek

(2-3 Kasım 2023)

Açılış:

Prof. Dr. Erol YAŞAR (T.C. Mersin Üniversitesi Rektörü)

Prof. Dr. İoanna KUÇURADİ (Türkiye Felsefe Kurumu Başkanı ve UNESCO Türkiye Milli Komisyonu Yönetim Kurulu Üyesi)

10:30-13:00

Birinci Oturum:“Humanizm: Kavramları ve Tarihi”

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Yusuf M. ÖRNEK (UTMK Felsefe İhtisas Komitesi Üyesi)

Prof. Dr. Taşkıner KETENCİ (UTMK Felsefe İhtisas Komitesi Üyesi)

İnsanın Kutsallığı Düşüncesi Üzerine

Prof. Dr. Boğos Levon ZEKİYAN (Venedik Ca’ Foscari ve Roma Papalık Doğu Bilimleri Enstitüsü)

Humanizm, Antihumanizm, Posthumanizm, Transhumanizm

Prof. Dr. Saffet BABÜR (Yeditepe Üniversitesi Felsefe Bölümü Öğretim Üyesi)

Humanum nedir, Homo kimdir?

13:00-15:00 Öğle Yemeği

15:00-17:30 İkinci Oturum: “Humanizm: Günümüzdeki Tartışmaları ve Geleceği”

Oturum Başkanı: Doç. Dr. Gamze Keskin YURDAKURBAN (Kırklareli Üniversitesi Felsefe Bölümü Öğretim Üyesi)

Prof. Dr. H. Nur ERKIZAN (UTMK Felsefe İhtisas Komitesi Üyesi)

21.yüzyılda Aristotelesçi Humanizm Üzerine

Prof. Dr. Güncel ÖNKAL (Maltepe Üniversitesi Felsefe Bölümü Başkanı)

Antroposen Çağında İnsanı Yeniden Konumlandırmak

Doç. Dr. Yaylagül CERAN KARATAŞ (İstanbul Medeniyet Üniversitesi Felsefe Bölümü Öğretim Üyesi)

PostHumanizm ve TransHumanizm: Humanizmin Yeniden Okunması mı Yerinden Edilmesi

3 Kasım 2023 Cuma

10:00-12:30 Üçüncü Oturum: “Türk Düşüncesinde Humanizm”

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Zehragül AŞKIN (Mersin Üniversitesi Felsefe Tarihi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi)

Prof. Dr. H. Haluk ERDEM (UTMK Felsefe İhtisas Komitesi Başkan Vekili)

Erken Cumhuriyet Dönemi Türk Düşüncesinde Humanizm Tartışmaları

Prof. Dr. Harun TEPE  (Hacettepe Üniversitesi Felsefe Bölümü Öğretim Üyesi)

Günümüzde Humanizm PostHumanizm Tartışması

Doç. Dr. Mustafa GÜNAY (UTMK Felsefe İhtisas Komitesi Üyesi)

Nermi Uygur’da Humanizm Düşüncesi

12:30-14:00 Öğle Yemeği

14:00-16:00

Dördüncü Oturum: “Genel Değerlendirme”

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Betül ÇOTUKSÖKEN (UTMK Felsefe İhtisas Komitesi Üyesi)

Prof. Dr. Zehragül AŞKIN (Mersin Üniversitesi Felsefe Tarihi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi)

Prof. Dr. Eyüp ERDOĞAN (Mersin Üniversitesi Felsefe Tarihi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi)

Prof. Dr. Efrumiye ERTEKİN (Mersin Üniversitesi Felsefe Tarihi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi)

 

 

 

Yorum Yaz