2018 Özgürlük Felsefesi Yazokulu

ŞİRİNCE FELSEFE OKULU – ÖZGÜRLÜK FELSEFESİ

http://www.nesinkoyleri.org/etkinlik-detay.php?egitimkod=264

2018 Özgürlük Felsefesi Yazokulu

Tarih: 9-15 Temmuz 2018 (Köye geliş 8 Temmuz, Köyden çıkış 15 Temmuz 2018)

Amaç: Özgürlük, insanlıkla birlikte başlayan bir mesele, ilk felsefi argümanlarla birlikte filozofların dilinden düşmeyen bir kavramdır. Doğası gereği eylem alanının dışında gerçekleşme ihtimali olmadığından, vazgeçilmez bir talep olarak her kişisel eylemin ve edimin, her toplumsal hareketin gerisindeki temel saik olagelmiştir. Bu nedenle felsefe, insanı nesne edinirken, attığı ilk adımda dahi özgürlük sorunuyla karşı karşıya gelir. İnsanın yapısına, ilişkilerine, birlikteliklerine, bu birlikteliklerin kuruluşuna yönelik ilk detaylı ve sistematik çabanın ürünü olan özgürlük sorununa dair felsefi argümanlara bugün hakikatin yerini gasp eden kanaatler yüzünden daha fazla gereksinim duyuyoruz.  Özgürlük Felsefesi Yazokulu böyle bir gereksinimin ürünüdür. Haliyle bu derslerde, bir yandan felsefeye merak duyanların, filozofların felsefi yaklaşımlarını tanımak isteyenlerin beklentilerini karşılamak, diğer yandan halihazırda karşılaştığımız genel özgürlük sorunları ile insanların karşılaştığı/karşılaşabildiği kişisel sorunlara çözüm getirmek amacıyla filozoflar rehberliğinde düşünmek amaçlanmaktadır.

Hedef kitle: Felsefeye ilgi duyan herkese açıktır (yaş alt sınırı 17 olmak koşuluyla).

Genel bilgiler: Özgürlük sorunlarına odaklanacak olan bu programda eğitmenler günde ortalama üçer saatlik seminerlerle özgürlüğe dair sorunları felsefenin ışığında hem teorik hem de pratik bağlamda tartışmaya açacaklardır. Katılımcıların konuya ilgi duymaları ve web sitesinde ilan edilecek olan okumaları yapmalarının verimi artıracağı düşünülmektedir. Bunun dışında felsefe veya felsefe tarihi konusunda ön bilgi sahibi olmaları beklenmemektedir. Katılımcılar, ödev, sınav gibi formel ders gerekliliklerine tabi olmayacaklardır ve seminerlere istedikleri şekilde katkı sunabileceklerdir. Bir hafta boyunca, seminerlerin yanı sıra, tartışmalar, sanat eserleri (ağırlıklı olarak sinema ve edebiyat) aracılığıyla özgürlük meseleleri konusunda derinlikli bilişsel bir ortam yaratılmaya çalışılacaktır.

Eğitmenler
Prof. Dr. Zeynep Direk (Koç Üniversitesi, Felsefe Bölümü)
Doç. Dr. Yavuz Adugit (Kocaeli Üniversitesi, Felsefe Bölümü)

Ücret: Yazokulunun ücreti, dört öğün yemek, konaklama, dersler ve her türlü temel ihtiyaçlar dahil koğuşlar için 945, çadırlar için 700 TL’dir. Geziler ücrete dahil değildir.

Kontenjan: 20 kişi

Sorularınız için: Aycan Şahin (aycansahin@nesinvakfi.org)

Başvuru: Başvuru formu için tıklayın. Başvurunuz ulaştığında, başvurunuzu aldığımıza dair bir onay mesajı göndereceğiz. Eğer üç dört gün içinde mesaj almamışsanız lütfen bir daha yazın, başvurunuz muhtemelen elimize geçmemiştir.

Kayıt: Başvurular toplu olarak değerlendirilecektir. Başvuru sonucunuz yaklaşık 1 ay sonra e-posta yoluyla iletilecektir.Ödeme ve kayıtla ilgili tüm işlemler başvurunuz kabul edildikten sonra yapılacaktır.

Program

9 Temmuz 10 Temmuz 11 Temmuz 13 Temmuz 14 Temmuz 15 Temmuz
09:00 – 12:00 Özgürlük ve Sorunları Özgürlük ve Kavramları: Platon, Aristoteles ve Hume Kant: Özgürlüğün İki Yüzü Spinoza: Siyasal Mecraya Geçiş Olarak Özgürlük Marks: Yeni Bir Başlangıç Marks: Bir Varoluş Tarzı Olarak Özgürlük
15:00 – 18:00 Güncel Özgürlük Sorunları Sartre’ın Özgürlük Düşüncesi Merleau Ponty ve Özgürlük Simone de Beauvoir Özgürlük ve Şiddet Sorunsalı Franz Fanon Özgürlük ve Şiddet Hannah Arendt Özgürlük ve Şiddet

Yorum Yaz